Lees de zinnen hieronder aandachtig. Is de gemarkeerde persoonsvorm een zelfstandig werkwoord (zww), een hulpwerkwoord (hww) of een koppelwerkwoord (kww)?

Klik het juiste antwoord aan.