Zet het werkwoord tussen haakjes in de Onvoltooid Tegenwoordige Tijd (OTT)

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om de antwoorden te controleren.

Bv. ______________ (spelen) jij voetbal op competitieniveau?
-> Speel jij voetbal op competitieniveau?

1. De terroristenbende (bewapenen) zich met wapens die op de zwarte markt worden verkocht.
2. Nu (smeren) hij toch wel erg veel boter op zijn boterham!
3. Ik (aanvaarden) het niet langer dat jij me zo (bedriegen).
4. (antwoorden) je nog op mijn vraag?
5. Ik vraag me af of ze van me (houden).
6. (laden) de verhuisfirma alle meubels in?
7. (raden) eens wat ik vanavond doe!
8. Haar blik (dwalen) weg. Ik (vinden) dat ze er bleekjes uitziet.
9. Ik (vermijden) hem zo veel als ik kan.
10. (lijden) jij ook onder deze situatie?