Zet het werkwoord tussen haakjes in de Onvoltooid Tegenwoordige Tijd (OTT)

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om de antwoorden te controleren.

Bv. ______________ (spelen) jij voetbal op competitieniveau?
-> Speel jij voetbal op competitieniveau?

1. Dimitri (vertellen) altijd leuke anekdotes.
2. Als vader tijdens het voetbalkijken gestoord (worden), dan (brommen) hij kwaad.
3. Op vraag van de toehoorders (weiden) de spreker uit over zijn eigen ervaringen.
4. Een goede coördinator (leiden) elke opdracht in goede banen.
5. Ben jij iemand die paard (rijden)?
6. Als je zachtjes (fluisteren), kan niemand je horen.
7. Olle (vleien) zich neer in het gras en Lena (leggen) zich naast hem neer.
8. (bereiden) jouw vader ook maaltijden voor het gezin?
9. Of (houden) enkel moeder zich hiermee bezig?
10. Evy (mengen) de ingrediënten en (mixen) ze.