Zet het werkwoord tussen haakjes in de Onvoltooid Tegenwoordige Tijd (OTT)

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om de antwoorden te controleren.

Bv. ______________ (spelen) jij voetbal op competitieniveau?
-> Speel jij voetbal op competitieniveau?

1. De schaker (stellen) al zijn schaakstukken zorgvuldig op.
2. (verbranden) je je niet als je deze kaars zo lang (vasthouden)?
3. Jonas (zeggen) dat hij de leerkracht Frans erg (bewonderen).
4. Ik weet niet goed wat hij (bedoelen).
5. De circusclown (entertainen) de hele tent.
6. (bloeden) je broer altijd zo veel als hij zich (snijden)? Misschien is het goed dat een dokter hem eens (onderzoeken).
7. Als je iemand (doden), (worden) je uiteraard hard gestraft. Maar wie (vinden) dat zo iemand ook de doodstraf (verdienen)?
8. De auto (schakelen) automatisch over van gas op benzine.
9. De schoolbel (luiden) het begin van het weekend in!
10. Het kleine eendje (waggelen) achter zijn mama aan.