Zet het werkwoord tussen haakjes in de Onvoltooid Tegenwoordige Tijd (OTT)

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om de antwoorden te controleren.

Bv. ______________ (spelen) jij voetbal op competitieniveau?
-> Speel jij voetbal op competitieniveau?

1. Hoe (geven) je een kleine baby de beste zorgen?
2. Er (worden) niet gerookt in de kamer waar de baby zich (bevinden).
3. Je (vermijd) best huisdieren in de buurt van de baby. Zeker wanneer niemand in de buurt een oogje in het zeil (houden).
4. (houden) ook kleine broers en zusjes uit de buurt van de baby wanneer jij als volwassene niet ook in de buurt (zijn).
5. (voeden) je kindje liefst op natuurlijke wijze (met moedermelk).
6. Een kleine baby (laten) je ook best op zijn rugje slapen.
7. (vermijden) de baby te warm te kleden en te warm in te stoppen in bed.
8. Warmtestuwing (verhogen) namelijk het risico op wiegendood.
9. Ook het spijlenbedje (beantwoorden) aan de juiste afmetingen: de afstand tussen de verschillende spijlers (bedragen) max. 7cm .
10. (lijden) je kindje aan een hevige verkoudheid, dan (wenden) je je eerst tot een arts vooraleer je medicijnen (toedienen).