Zet het werkwoord tussen haakjes in de Onvoltooid Tegenwoordige Tijd (OTT)

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om de antwoorden te controleren.

Bv. ______________ (spelen) jij voetbal op competitieniveau?
-> Speel jij voetbal op competitieniveau?

1. In het theater (worden) veel vaktermen gebruikt.
2. Op de auditie (worden) je als acteur gevraagd om een fragment uit het toneelstuk te spelen of voor te lezen.
3. Je (bereiden) je als acteur voor op de mise-en-scène door niet alleen je tekst, maar ook al je bewegingen grondig in te oefenen.
4. Tijdens de kostuumrepetitie (worden) de acteur voor het eerst volledig gekleed en geschminkt.
5. Ook de technische doorloop (vinden) een goed regisseur onontbeerlijk. Met het technisch personeel (worden) dan alle technische zaken gerepeteerd.
6. Een ontwerper (creëren) een mooi decor in het decoratelier.
7. Een theateropvoering (dwingen) je ook tot grondig repeteren!
8. Na de voorgenerale (hebben) je de generale repetitie.
9. De avant-première (luiden) de eigenlijke speelperiode in. Dan (worden) de pers uitgenodigd.
10. Als "gewone" toeschouwer (worden) je op de première verwacht.