Zet het werkwoord tussen haakjes in de Onvoltooid Tegenwoordige Tijd (OTT)

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om de antwoorden te controleren.

Bv. ______________ (spelen) jij voetbal op competitieniveau?
-> Speel jij voetbal op competitieniveau?

1. Deze filmster (baden) in luxe!
2. De bromfietster (flitsen) voorbij. Die (worden) zeker beboet!
3. (worden) jij vandaag 18 jaar? Proficiat!
4. De moeder (voeden) haar kleine baby.
5. (rijden) toch eens wat langzamer!
6. (melden) de krant iets over dit voorval?
7. De hele fabriek (branden) uit!
8. Je (schamen) je toch wel voor wat je hebt gedaan?
9. (nemen) je vriend ook een meisje mee naar de fuif?
10. Ik (vermoeden) dat hij nog maar eens ziek zal zijn.