Zet het werkwoord tussen haakjes in de Onvoltooid Tegenwoordige Tijd (OTT)

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om de antwoorden te controleren.

Bv. ______________ (spelen) jij voetbal op competitieniveau?
-> Speel jij voetbal op competitieniveau?

1. Wat (verdienen) je met deze vakantiejob?
2. Het ruimeteveer (landen) op de maan.
3. De benzineprijzen (dalen) al lang niet meer!
4. (lijden) hij ook aan de ziekte van Alzheimer?
5. Deze waarzegster (voorspellen) je toekomst in een handomdraai!
6. (stijgen) de temperatuur in de kamer niet te veel?
7. (worden) eens volwassen, zeg!
8. Ik (vermijden) zo'n discussies liever.
9. (missen) je me ook?
10. De vrachwagen (rammen) de kleine bestelwagen.