Zet het werkwoord tussen haakjes in de Onvoltooid Tegenwoordige Tijd (OTT)

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om de antwoorden te controleren.

Bv. ______________ (spelen) jij voetbal op competitieniveau?
-> Speel jij voetbal op competitieniveau?

1. Deze firma (bieden) zijn klanten vele interessante promoties aan!
2. (aanvaarden) de directie zo'n brutaliteit? Neen toch!
3. Ik (vervelen) me al de hele dag.
4. (kleden) je je nog om vooraleer we naar huis gaan?
5. Dat (verdienen) een bloemetje, vind (vinden) ik!
6. Door veel te lezen (verbreden) je je kijk op de wereld.
7. (verzenden) ik deze brief nu nog?
8. Hij (telen) marihuanaplantjes en (worden) nog eens betrapt!
9. (dragen) jij dit project een warm hart toe?
10. Weet jij hoeveel het eetfestijn onze school (opleveren)?