Zoek het lijdend voorwerp (lv) in de volgende zinnen. Let erop dat je het volledige zinsdeel overtikt!

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om de antwoorden te controleren.

Het lijdend voorwerp vind je door de volgende vraag te stellen:
wie/wat + werkwoordelijk gezegde + onderwerp?

Bv.:
Ik kocht gisteren een nieuwe auto op het autosalon.
onderwerp = ik
wwg = kocht
Wat kocht ik? -> een nieuwe auto
een nieuwe auto = lijdend voorwerp (lv)

1. Je moet deze fout nog verbeteren!
lv:

2. Geef je mij eens jouw telefoonnummer, alsjeblief?
lv:

3. Ik heb zojuist al onze klanten persoonlijk begroet.
lv:

4. De verkoper raadde me deze camera helemaal niet aan.
lv:

5. Ik heb jou dit verhaal zeker al eens verteld.
lv:

6. Bart zou Katrijn graag eens uitnodigen voor een etentje.
lv:

7. De pers interviewde de wereldkampioen uitvoerig.
lv:

8. Na haar dood liet oma me een groot fortuin na.
lv:

9. Hij heeft uiteindelijk de juiste beslissing genomen.
lv:

10. Met behulp van satellietfoto's kan je het weer heel nauwkeurig voorspellen.
lv: