PASSITO

Nederlands: Taal

Zinsleer

Werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde